Portefeuillehouder
Joop Brink

Er gebeurt momenteel veel in het schuldenlandschap. De landelijke ontwikkelingen volgen wij op de voet. Het kabinet wil zich, net als wij, inzetten om armoede en problematische schulden tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen we de gevolgen voor onze werkwijze in beeld brengen en waar nodig de uitvoering hierop aanpassen. De raad heeft deze behoefte uitgesproken in motie 2020-17 – herstructurering schulden.Toelichting

Momenteel vinden er gesprekken plaats met de NVVK, kredietbanken, SchuldhulpMaatje en het Jongeren Perspectieffonds over de inrichting van dit Waarborgfonds. Het uitgangspunt is dat voor het verstrekken van de saneringskredieten gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur van (sociale)kredietbanken. Tevens wordt er onderzocht om het Waarborgfonds in beheer te brengen bij een Stichting. Wat dit concreet voor Coevorden betekent is op dit moment nog niet duidelijk. Wij verwachten in de tweede helft van 2021 hierover meer duidelijkheid te krijgen.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld