Portefeuillehouder
Joop Brink

2021 is het jaar van de vrijwillige inzet, daar gaan we samen met het steunpunt vrijwilligers de nodige aandacht aan besteden. Daarnaast zal in 2021 de inventarisatie van informele hulp afgerond zijn. We brengen het aanbod aan informele hulp breed onder de aandacht. Aansluitend willen we, waar mogelijk, inzetten op hiaten tussen informele en formele hulp.

 Toelichting

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat veel inwoners zijn opgestaan om elkaar te helpen, door het doen van vrijwilligersklussen. Tegelijkertijd heeft het vrijwilligerswerk zelf geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, vooral door het niet bij elkaar mogen komen van groepen mensen. Zodra het weer kan, willen we samen met het steunpunt Vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Werk Coevorden het algemeen vrijwilligerswerk meer onder de aandacht brengen. 

O

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld