Portefeuillehouder
Steven Stegen

Planning
Startdatum: 01-01-2021
Einddatum: 31-12-2021

De beleidsnota Vrijetijdseconomie 2017 - 2021 loopt in 2021 ten einde. In het najaar van 2021 zal een nieuwe of gewijzigde Vrijetijdsnota gepresenteerd worden aan uw raad. Er zal dan een voorstel gemaakt worden met daarin de benodigde financiële middelen voor deze nieuwe of herziene nota.Toelichting

G

Kwaliteit

Rondom de actualisatie van de Vrijetijdsnota 2022-2026 zijn al veel stappen genomen. Enquêtes, gesprekken en onderzoeken hebben plaatsgevonden.

O

Tijd

 In het najaar zal de vrijetijdsnota door het college vastgesteld worden. Door Corona en hoge werkdruk in de organisatie loopt het proces iets achter op schema. Streven is dat eind 2021 de geactualiseerde nota aan te bieden aan de gemeenteraad

G

Geld