Portefeuillehouder
Steven Stegen

Ondernemersklimaat gaat over de mate waarin bedrijven het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De wijze waarop we, door samen met ondernemers met een gezamenlijke ambitie uitvoering geven aan de economische visie 'Coevorden onderneemt!' is intrinsiek gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor ondernemers, en dus het ondernemersklimaat. Maar ook de activiteiten in het kader van Dutch Techzone, de Regiodeal en het Drentse programma 'Ik ben Drents ondernemer' en andere samenwerkingsverbanden dragen bij aan dit onderwerp. Het gaat daarbij om zaken als netwerken, kennisontwikkeling en valorisatie van kennis door samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. De invloed van de Corona-pandemie op de economie vraagt om nieuwe accenten, die we samen met ondernemers in de komende tijd zetten.Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld