Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

In 2020 is er binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe een nieuw Regionaal Programma Laaggeletterdheid opgesteld. Het regionale programma sluit aan bij de lokale aanpak. Uit onderzoek blijkt dat er veel laaggeletterde NT1’ers zijn waarvan maar een klein deel wordt bereikt. De Arbeidsmarktregio Drenthe wil zich de komende jaren richten op het versterken van de basisvaardigheden van deze doelgroep. In Coevorden gaan we hier aan bijdragen door onder andere een nieuwe werkwijze voor het afnemen van de basismeter. Dit is een screeningsinstrument om laaggeletterdheid te herkennen. Hierin werken we samen met het Taalpunt.
Daarnaast integreren we het bereiken van laaggeletterden ook in het programma van Culturele gemeente.Toelichting

G

Kwaliteit

Vorige jaar hebben we de regionale aanpak van laaggeletterdheid samen met de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Drenthe vernieuwd. Daarna hebben we samen met onze kernpartners de lokale aanpak geëvalueerd en vernieuwd. De vernieuwde aanpak staat in het Uitvoeringsplan basisvaardigheden 2021-2024. Dit plan hebben we in juni vastgesteld.

O

Tijd

Belangrijk voor het bereiken van de laaggeletterde inwoner met Nederlands als eerste taal (NT1) is direct contact. Via professionals of tijdens activiteiten die niet  tot doel hebben om de basisvaardigheden te verbeteren, maar wel een mooi moment zijn om in contact te komen. Door alle Coronamaatregelen waren er niet tot nauwelijks groepsactiviteiten en ook de contacten van professionals met inwoners waren minder dan onder normale omstandigheden. Hierdoor hebben we minder NT1 laaggeletterden bereikt dan we wilden.
De afname van de basismeter hebben we uitgesteld tot september.

G

Geld