Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Planning
Startdatum: 01-04-2020

We werken de komende anderhalf jaar toe naar een optimale online dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, aansluit op (veranderende) wensen en behoeften van inwoners, veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving. Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Inwoners verwachten van hun gemeente, als eerste overheid, dat ze ook daar snel en makkelijk online producten en diensten kunnen aanvragen. Vanuit de te ontwikkelen participatie visie wordt gezocht naar opties om ook online in gesprek te komen met de samenleving, passend bij verbindend besturen.

Voor 2021 worden de volgende concrete resultaten benoemd:

  • Herbouw van het complete systeem van de website in oktober 2021; 
  • September 2020 hebben we een toegankelijkheidsverklaring opgeleverd. In 2021 blijven we structureel werken aan onze digitale toegankelijkheid zodat inwoners met visuele of auditieve beperkingen op een goede manier gebruik kunnen maken van de website;
  • Eind 2021 is tachtig procent van onze producten en diensten beschikbaar via e-formulieren, waardoor het voor inwoners, ook inwoners die minder digivaardig zijn, makkelijker wordt om online producten en diensten aan te vragen;
  • Een optimale digitale dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, heeft tijd, aandacht en de juiste expertise nodig. We gaan in 2021 werken met een online team zodat deze onderdelen op een vaste plek belegd zijn.Toelichting

We lopen binnen het project op schema qua tijd, budget en kwaliteit. Voor de structurele borging van de kwaliteit na afronding van het project dient extra personele inzet beschikbaar gesteld te worden. Dit zal meegenomen worden bij de integrale afweging over personele capaciteit.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld

We lopen binnen het project op schema qua tijd, budget en kwaliteit. Voor de structurele borging van de kwaliteit na afronding van het project dient extra personele inzet beschikbaar gesteld te worden. Dit zal meegenomen worden bij de integrale afweging over personele capaciteit.