Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 31-12-2022

In de inmiddels vastgestelde fietsnota is veel aandacht voor fietspaden met toeristische waarde. Het ligt bijvoorbeeld in de planning om een aantal fietspaden, waaronder de route Aalden - Landal Aelderholt - Gelpenberg en een fietspad langs de Geeserstroom, te realiseren cq te verbeteren.  Het wandelknooppuntennetwerk, dat in samenwerking met het Recreatieschap Drenthe gerealiseerd wordt, zal in 2021 afgerond worden. Fase 1 zal in het najaar van 2020 geopend worden, fase 2 in 2021. Wanneer dit project is afgerond ligt in elke toeristisch aantrekkelijke regio in de gemeente een prachtig wandelknoopunntennetwerk, inclusief routeborden en routekaarten.Toelichting

G

Kwaliteit

Belangrijkste ontwikkeling in het verbeteren van de fiets- en wandelvoorzieningen is de uitrol van het wandelknooppuntennetwerk. Fase 1 is in het voorjaar van 2021 afgerond. De eerste stappen voor fase 2 zijn gemaakt, als alles naar verwachting verloopt is halverwege 2022 ook deze laatste fase gerealiseerd. Verder worden er als resultaat van de fietsnota enkele fietspaden gerealiseerd of verbeterd.

O

Tijd

Fase 1 is door wat tegenvallers rondom vergunningen en grondeigenaren een half jaar later opgeleverd dan gepland. Gelukkig heeft het proces in Corona-tijd niet stilgelegen en heeft men behoorlijk goed verder kunnen werken aan de realisatie.

G

Geld