Portefeuillehouder
Steven Stegen

Letterlijke ruimte om te ondernemen is belangrijk. Daarom gaan wij met creativiteit en daadkracht aan de slag om onze industrieterreinen representatiever te maken. We geven uitvoering aan het actieplan 'Revitalisering bedrijventerreinen'. Verduurzaming is hierbij een aandachtspunt, waar we ook in provinciaal verband mee aan de slag gaan.Toelichting

Het afgelopen jaar is een aantal percelen verkocht en een aantal (grotere) opties uitgegeven. De opties zijn nog niet omgezet in verkopen, en gezien de grondexploitaties en het verleden hebben we voor de komende jaren nog voldoende beschikbare percelen. Daarnaast zijn we aan het kijken naar uitbreidingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Dat doen wij in Dutch TechZone-verband. Ook komt er wellicht een herontwikkelingsopgave (Holwert Midden en De Hare) op ons af. De kwaliteit van het overgrote deel van de bedrijventerreinen is voldoende, daarnaast zijn er initiatieven op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld