Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-06-2020
Einddatum: 01-06-2022

Het onderwijsachterstandenbudget is voornamelijk bedoeld voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook in 2021 gaan we verder met de ingezette lijnen als het gaat om taalontwikkeling. Dit doen we samen met kinderopvangpartijen en scholen. We gebruiken de lijn 'Tel mee met Taal' bestaande uit Boekstart, Boekstart in de kinderopvang en de bibliotheek op school. Daarnaast gebruiken alle kinderopvangpartijen en een groot deel van de scholen de woordenschatmethodiek 'LOGO 3000'. Omdat een kind niet alleen op school leert, wordt nu ook op een aantal plekken geprobeerd laagtaalvaardige ouders te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Dit gebeurt met 'Ei van Columbus', de oudercomponent van 'LOGO 3000'. In 2021 willen we met al deze activiteiten verder aan de slag.  Daarnaast willen we projecten, die door de crisis zijn stilgelegd weer oppakken.   Toelichting

G

Kwaliteit

Voor nieuwe medewerkers worden er weer cursussen georganiseerd, zodat zij ook met LOGO3000 kunnen werken. Door de coronamaatregelen mogen ouders nog niet op de kinderopvang en scholen komen. Het ondersteunen van ouders middels het 'Ei van Columbus' ligt daarom tot nader orde nagenoeg stil.

O

Tijd

Door de crisis lopen zaken vertraging op.

G

Geld