Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

De werkzaamheden met betrekking tot het Stationsgebied zijn afgerond. De formalisering van de eigendom van de ondergrond  en de financiële afwikkeling van de stationsomgeving wordt in 2021 afgerond.Toelichting

De afronding van het project is vertraagd door Corona. We zijn nu bezig met de grondaankopen, erfpachtovereenkomst, afrekening van de fietsenstalling enz. Eventuele meerkosten kunnen worden opgevangen binnen de IBOI reserve. Het restant van de IBOI reserve kan vervolgens worden ingezet voor een andere projecten in het kader van verbetering van de bereikbaarheid het openbaar vervoer en het gebied rond het stationsgebied. In 2021 zal het project worden afgerond en zullen wij de eindafrekening opmaken.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld

De afronding van het project is vertraagd door Corona. We zijn nu bezig met de grondaankopen, erfpachtovereenkomst, afrekening van de fietsenstalling enz. Eventuele meerkosten kunnen worden opgevangen binnen de IBOI reserve. Het restant van de IBOI reserve kan vervolgens worden ingezet voor een andere projecten in het kader van verbetering van de bereikbaarheid het openbaar vervoer en het gebied rond het stationsgebied. In 2021 zal het project worden afgerond en zullen wij de eindafrekening opmaken.