Portefeuillehouder
Joop Brink

Planning
Startdatum: 01-10-2020
Einddatum: 01-02-2021

We zijn gestart met de implementatie van een regiesysteem. Het regiesysteem biedt ondersteuning aan het werkproces van het sociaal team. In 2021 starten we met de tweede fase van de implementatie van het regiesysteem. In deze fase stellen we het klantenportaal open. De inwoner kan hierin de voortgang van zijn aanvraag zien.

De geplande trainingen voor de medewerkers van het sociaal team om eenzaamheid, dementie, armoede en schulden, laaggeletterdheid en huiselijk geweld eerder en beter te signaleren vinden plaats in 2021.

 Toelichting

De doorontwikkeling van het sociaal domein is veelomvattend. Hierbij is van belang om meer integraal, preventief en verbindend te werken. Één van de facetten die daar aan bijdraagt is de implementatie van het regiesysteem. Dat  is in volle gang. Dit systeem vormt een integraal onderdeel van de doorontwikkeling Sociaal Domein. Het beleid van het Sociaal Domein wordt op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen tegen het licht gehouden. Dit is een dynamisch proces wat kan leiden tot aanpassing van werkprocessen. De trainingen voor de medewerkers zijn weer opgestart en worden ook na 2021 gecontinueerd. het is belangrijk om de trainingen direct in de praktijk te brengen en via kruisbestuiving tussen de clusters te leren van elkaar en de verbinding en samenhang binnen het sociaal domein zo ook te bevorderen.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld