Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Ondanks dat de coronacrisis het contact met dorpen en wijken bemoeilijkt, blijft van belang dat samenwerking wordt behouden en uitgebreid. Via verschillende wegen geven we hieraan in 2021 invulling. Hierbij kan worden gedacht aan het gebiedskompas voor Tuindorp en de gezamenlijke verkenning met Maatschappelijk Welzijn Coevorden naar een betere verdeling van de middelen van het Stimuleringsfonds en het beter bereiken van groepen van inwoners waar dit tot nu toe nog niet is gelukt.Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld