Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

In de RES hebben wij als gemeente Coevorden een ambitie als het aankomt op zon op dak. In 2021 gaan we onze ambitie omzetten in concrete plannen. Als Coevorden hebben wij met de realisatie van ruim 40 MW aan windenergie en 100 ha aan zonneparken al een groot deel van onze inzet in het kader van de RES gerealiseerd. Ook gaan wij in 2021 samen met Rijkswaterstaat, de provincie en buurgemeenten Emmen en Hoogeveen verder met het project Zonneroute A37.Toelichting

De RES is vastgesteld. De verkenning op zon op dak wordt dit later dit jaar gestart.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld