Portefeuillehouder
Steven Stegen

Om alle doelgroepen goed te laten wonen maken wij voor de lagere inkomens afspraken met de corporaties over de ingrepen die hiervoor nodig zijn binnen de huursector. Deze brede prestatieafspraken welke gaan over duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid werken wij concreter uit en zetten wij in op handelingsafspraken. In 2021 ligt de focus op het gebied van duurzaamheid om te komen tot een gezamenlijk gedragen warmtevisie. Op het gebied van leefbaarheid gaan we samen met bewoners in Schoonoord en Tuindorp aan de slag. In beide trajecten zal dit resulteren in aanpak die de leefbaarheid hier zal bevorderen. De op te leveren gebiedsagenda voor Tuindorp zal resulteren in een vervolgaanvraag voor de proeftuin van de Regiodeal om de woningvoorraad in de wijk toekomstbestendig te maken. Dit betekent ook dat we samen optrekken in de bewustwording richting bewoners rondom LangerThuiswonen.Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld