Portefeuillehouder
Joop Brink

In het kader van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe gaan wij samen met een aantal partners een start maken hoe vanuit het gedachtegoed Positieve gezondheid een cultuuromslag gerealiseerd kan worden, waarin de kracht van de inwoner centraal staat en niet de aandoening. Dit experiment doen we samen met de gemeenten Aa en Hunze en Hardenberg. Samen met professionals en vrijwilligers kijken we wat nodig is om volgens het gedachtegoed te werken. Dit kan zijn in opleiding en/ of ondersteunen in intervisie of werksessies.Toelichting

Positieve Gezondheid is een andere kijk op gezondheid welke wij nastreven in en buiten de gemeentelijk organisatie. Op dit moment wordt nagedacht over hoe we het gedachtengoed van Positieve Gezondheid intern en extern kunnen implementeren en borgen. Dit is een veranderproces wat tijd nodig heeft om een integraal onderdeel te worden van onze huidige en nieuwe werkprocessen. Ook het MWC heeft het implementeren en uitdragen van positieve gezondheid als een speerpunt voor 2022 benoemd. Hierbij worden zoveel mogelijk samenwerkingspartners betrokken.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld