Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

We gaan aan de slag met Duurzaam Dalen en andere stakeholders om Dalen aardgasvrij te maken. In het najaar van 2020 krijgen wij te horen of het  ingediende subsidieverzoek voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken wordt ingewilligd, waarna wij in 2021 tot uitvoering over kunnen gaan. Indien er geen subsidie wordt verleend gaan wij op zoek naar een andere manier om het projectplan toch van start te laten gaan. In dit geval komen wij terug bij uw Raad met een aangepast voorstel.

 Toelichting

O

Kwaliteit

Het voorstel dat is ingediend voor de 2e ronde van de proeftuin Aardgasvrije wijken is helaas niet gehonoreerd. Met Duurzaam Dalen vindt overleg plaats over alternatieven. Een van de alternatieve opties is deelname aan de 3e ronde van de proeftuinen aardgasvrije wijken met een aangepast voorstel. Hoe dan ook gaan we met Duurzaam Dalen en Dorpsbelangen Dalen op zoek naar een andere manier om in Dalen toch de transitie richting aardgasvrij de komende jaren van start te laten gaan. In dit geval komen wij terug bij uw Raad met een aangepast voorstel.

O

Tijd

Door de afwijzing van de aanvraag is sprake geweest van vertraging en een pas op de plaats / bezinning, ook bij Dorpsbelangen Dalen en Duurzaam Dalen.

O

Geld