Portefeuillehouder
Joop Brink

In 2019 zijn in de gemeenten Emmen en Coevorden pilots gestart om gezinnen, die al meerdere generaties in armoede leven, (intensief) te begeleiden om samen met de gezinnen patronen te doorbreken die de armoede in stand houden.
In 2020 namen in onze gemeente 5 gezinnen aan de pilot deel, we verwachten dat dit er in 2021 6 of 7 kunnen zijn.
Periodiek evalueren we de inzet van de gezinscoaches van MWC. Via de regiodeal delen we de ervaringen in de deelnemende gemeenten. Vanaf 2021 start ook in de gemeente Hardenberg een pilot.

 Toelichting

G

Kwaliteit

Inmiddels nemen 7 gezinnen deel aan de pilot in Coevorden. De gemeente Hardenberg start met een soortgelijke pilot. Nu de Pilot Gezinscoaches het eerste jaar heeft gedraaid is door de RuG een 1-meting uitgevoerd en is het jaarverslag opgeleverd. We zien dat de verschillende gezinnen met behulp van de gezinscoach stappen hebben kunnen zetten richting bijvoorbeeld een opleiding, in persoonlijke doelen, financiële stabiliteit en/of in de relatie met de kinderen. De ervaring is echter ook dat het voor deze gezinnen lastig is om bij tegenslagen niet terug te vallen in oude patronen en zo eerder gezette stappen ongedaan te maken. De aanwezigheid van ondersteuning blijkt op die momenten van cruciaal belang. De komende periode wordt op basis van de werkende factoren een methodiek ontwikkeld die geïmplementeerd wordt binnen de reguliere werkzaamheden van de MWC.

G

Tijd

De begeleiding van de deelnemende gezinnen in Coevorden heeft gelukkig beperkt te lijden gehad van Covid-19. De gezinscoaches pakten redelijk snel het face tot face contact weer op en bleven in contact met de gezinnen. Eind 2020 zijn de gezinnen en gezinscoaches ondervraagd of de effecten en ervaringen tot dan toe. Het jaarverslag van MWC en de 1-meting zijn inmiddels opgeleverd. De raad wordt uiterlijk in september via een brief over de uitvoering van het programma Kansrijk opgroeien geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste ervaringen.

G

Geld