Portefeuillehouder
Steven Stegen

De realisatie van Fablab Coevorden draagt bij aan het stimuleren van interesse in techniek van kinderen van het PO kinderen. Deze interesse draagt bij aan een voldoende instroom van  leerlingen vanaf het primair onderwijs naar technische profielen c.q. doorlopende leerlijnen PO/VO/MBO/HBO, alsmede aansluiting bij Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Twente en Wageningen University & Research. De hybride verbinding met de arbeidsmarkt is vormgegeven in Skills4Future en Sterk Techniek Onderwijs, in 2020 is de basis gelegd. In het jaarplan 2020 zijn naast deze gestarte projecten, die doorlopen in 2021, ook nog andere mogelijke initiatieven benoemd om verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs te versterken. Deze moet nog verder worden uitgewerkt. Toelichting

De ingezette samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid heeft geleid tot een aantal mooie resultaten. Het oprichten van het Fablab, structurele afstemming tussen de drie O's en het gezamenlijk organiseren van de open bedrijvendagen. Door corona kon de open bedrijvendag in 2020 helaas niet doorgaan. In november 2021 staat weer een open bedrijvendag gepland, uiteraard met in achtneming van de dan geldende coronaregels. Actief voor werk en cluster Economie trekken hier samen op om ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om ervaringen op te doen in het Fablab.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld