Portefeuillehouder
Joop Brink

Wij gaan door met de inzet van de Voorzieningenwijzer door woningbouwcorporaties, MWC en gemeentelijke medewerkers. Wij geven uitvoering aan het beleidsplan Ondersteuning minima, op basis van de in 2020 vastgestelde tussenevaluatie (2020-2021). Wij monitoren specifiek op inwoners die de zorg mijden en de mogelijke financiële problemen, die hieraan ten grondslag liggen. De doe-mee-webwinkel is live. We volgen en evalueren hierin de ontwikkelingen en passen aan waar nodig. Toelichting

G

Kwaliteit

Wij gaan verder met de uitvoering van het beleidsplan Ondersteuning minima, op basis van de eerder vastgestelde tussenevaluatie minimabeleid. 
De Doe-Mee-Webwinkel is live per 15 februari 2021. Voor ondersteuning en bij vragen kan men terecht bij onze accountmanager of bij onze samenwerkingspartners als de Bibliotheek, De Invulbrigade, MWC en het Vluchtelingenwerk. 
We zien dat inwoners de webwinkel goed weten te vinden. De webwinkel maakt dat voor inwoners zichtbaar is hoe zij het budget voor sportieve- en culturele activiteiten kunnen besteden.

G

Tijd

R

Geld