Portefeuillehouder
Steven Stegen

Wij optimaliseren de dienstverlening, zorgen dat het relatiemanagement op orde is en voorzien ondernemers zo snel en goed mogelijk van antwoord. We maken hierbij gebruik van de resultaten van de ondernemerspeiling 2020.  In 2021 wordt het voor ondernemers digitaal gemakkelijker en aantrekkelijker om met ons in contact te komen. Daarnaast implementeren we de aanbevelingen vanuit de klantreis werkgeversdienstverlening.  Toelichting

G

Kwaliteit

Ondernemersdienstverlening is een doorlopend proces. De klant (ondernemer) centraal zetten in de complexe omgeving waarin wij opereren is een uitdaging. Naast eenvoudige en toegankelijke processen is in veel gevallen het managen van de verwachting naar alle betrokkenen de sleutel tot succes. De kwaliteit van de ondernemersdienstverlening wordt onder andere gemeten in de ondernemers enquête en op basis van persoonlijke ervaringen van ondernemers die wij spreken. Dit geeft aan dat we stappen maken maar ook dat er ontwikkelpunten zijn waar aandacht voor nodig is.

O

Tijd

We moeten als organisatie tijd en aandacht geven aan (ondernemers)dienstverlening dat doen we bij vlagen onvoldoende. Dit heeft ook deels te maken met prioriteitstelling.

G

Geld