Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Wij ontwikkelen een Omgevingsvisie die in de loop van 2021 vastgesteld wordt door uw raad. Deze visie is integraal en bevat alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving. Deze visie komt op een participatieve wijze tot stand, waarbij er aan de voorkant gelegenheid wordt geboden tot het leveren van input. De wijze van participatie wordt afgestemd op de (on)mogelijkheden als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Er is bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie aandacht voor monitoring en evaluatie van de doelen en ambities uit dit document.

 Toelichting

Gelet op de vereiste proces- en participatiezorgvuldigheid (in combinatie met de corona-beperkingen van het afgelopen jaar) loopt de voortgang enigszins achter bij de planning. Alle inspanningen zijn er op gericht dit jaar in ieder geval een concept-omgevingsvisie aan te bieden aan de raad.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld