Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 31-12-2022

In deze bestuursperiode komen we met nieuwe kaders voor kunst en cultuur. De voorbereiding daarvan loopt gelijk op met de voorbereiding op het zijn van culturele gemeente van Drenthe in 2021 en 2022. Daarmee geven we ook concreet invulling aan de pijler 'Versterken' in het programmaplan 'Verbonden in Verhalen.' Samen met de culturele instellingen en verenigingen in onze gemeente en met onze partners in de regio gaan we in 2021 met deze nieuwe kaders aan de slag. We gaan op zoek naar de waarde van kunst en cultuur in de Coevorder samenleving en wat wij als overheid kunnen doen om die waarde te vergroten, te stimuleren, waar nodig te herstellen. De kracht van cultuur is dat zij niet altijd en alleen op zichzelf staat, maar in verbinding met andere thema's van nog grotere waarde kan zijn. Onze inzet is om tot vernieuwend en op de toekomst gericht beleid te komen, waar inwoners zich in herkennen en waarmee het culturele leven in de gemeente verder tot bloei kan komen. Toelichting

De ontwikkeling van nieuw beleid doen we zoveel mogelijk in samenwerking en verbinding met de culturele partners. Als gevolg van de beperkende maatregelen en de lockdown hebben we dat tot nu toe maar beperkt op een interactieve en creatieve manier kunnen doen. In december 2021 zijn de hoofdlijnen/kaders voor nieuw beleid op kunst en cultuur geformuleerd. Daarna vindt de uitwerking plaats. We gebruiken daarvoor de gehele periode waarin we culturele gemeente van Drenthe zijn.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld