Portefeuillehouder
Joop Brink

In Coevorden zijn wij door de inzet van pilots bezig met het experimenteren op verschillende thema’s van de nieuwe wet (regie vanaf het moment van opvang, het afnemen van de brede intake, de samenwerking met het COA, duale trajecten en de financiële ontzorging). De pilots worden (tussentijds) geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de deels nog te ontwikkelen reguliere werkwijze rondom de nieuwe wet.

Vanuit Coevorden nemen wij verder deel aan verschillende werkgroepen op arbeidsmarktregio Drenthe niveau. Zo nemen wij actief deel aan de werkgroep inkoop leerroutes inburgering. Wij zijn verantwoordelijk om een sluitend inburgeringsaanbod te doen. Dit aanbod omvat, naast een van de drie leerroutes (onderwijsroute, B1-route en Z-route), in ieder geval kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM), Module Arbeidsmarkt & Participatie (voorheen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) en het participatieverklaringstraject (PVT). Wij bereiden de aanbesteding van de leerroutes inburgering in de werkgroep voor en zetten dit op proces.

Daarnaast nemen wij vanuit Coevorden actief deel aan de werkgroep financiële ontzorging en de werkgroep brede intake/PIP. Hierin staat het delen van informatie centraal, maar ook het opleveren van producten of een werkwijze. Hierbij kan gedacht worden aan formats voor de brede intake en het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

 Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld