Portefeuillehouder
Steven Stegen

In 2030 staat de regio Dutch TechZone (inter-)nationaal bekend als de technische hotspot en excelllent vakmanschap. Klaar voor de toekomst, en staat Dutch TechZone in de top 3 van meest succesvolle regio’s van Nederland. In het jaarplan 2020 zijn concrete projecten benoemd welke in 2021 een vervolg zullen krijgen. Naast de bestaande bedrijvenregeling is ook Skills4Future gestart. Skills4Future stimuleert innovatie en de onderlinge samenwerking in de Dutch TechZone.  Digitale ontsluiting van kennis en gegevens via het content platform zorgt er voor dat we eenvoudiger de samenwerking kunnen vinden en het kennisniveau excelleert.Toelichting

De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, Emmen en Coevorden heeft verder vorm gekregen om invulling te geven aan de regiobranding. Samen is een eenduidige boodschap geformuleerd en vindt structurele afstemming in de acquisitiewerkgroep plaats.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld