Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2020

In 2021 zal gestart worden met het ontwikkelen en voorbereiden van een nieuw mobiliteitsplan. Hierin zal, conform de strategische agenda, ook het onderwerp 'duurzame mobiliteit' opgenomen worden. Vaststelling van het mobiliteitsplan 2.0 zal plaatsvinden in 2022.
Het in 2021 geplande onderzoek naar de mogelijkheden voor een spoorverbinding tussen Coevorden en Hoogeveen wordt uitgesteld en zal in 2022 plaatsvinden.
Wij gaan in de omgeving Sleen en Wachtum 60 km/u zones instellen. Hierbij wordt aangesloten op bestaande projecten en ontwikkelen in de gebieden, zoals de verbetering van fietspaden, de aanpassing van de N376 door de Provincie en de uitbreiding van de 30 km/u zone in Wachtum.   
Met het OV-bureau Groningen-Drenthe en de dorpen die de bus door het dorp willen, zijn wij tot een gedragen invulling van de busroutes gekomen. De bus gaat in 2021 door het dorp Oosterhesselen rijden.
Op de HUB Zweeloo worden, in afstemming met de omgeving, maatregelen in het kader van de ketenmobiliteit uitgevoerd.
Gedragen wensen vanuit de samenleving op het gebied van een betere leefomgeving, bijvoorbeeld  op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, fiets, toegankelijkheid worden in het kader van het budget voor dorp- en wijkinitiatieven beoordeeld. 
Op basis van het opgestelde plan zullen wij uitvoering geven aan de vervanging van de twee VRI 's (verkeersregelinstallaties) in Coevorden.
Met de provincie Drenthe als regiehouder wordt samen met partners in projectvorm verder gewerkt aan het tot stand komen van de spoorverbinding Rheine-Nordhorn-Coevorden-(Emmen) voor personenvervoer.Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

Meerdere projecten zijn in voorbereiding. Wij zoeken bij de projecten de verbinding met derden, zoals plaatselijk belangen, wijkverenigingen en overheden. Bijvoorbeeld bij de projecten in Achterste Erm, de aanpak van de niet actief beveiligde overwegen ( 'NABO') en de Mepperstraat. Voor de projecten 'Schoolomgeving Aalden' en 'HUB Zweeloo' is het overleg met betrokkenen verder invulling gegeven.

O

Geld