Portefeuillehouder
Steven Stegen

Ook in 2021 gaat het Programma Binnenstad onvermoeibaar verder met het realiseren van haar programmadoelstellingen. Daarbij worden concreet de onderstaande zaken in 2021 opgepakt:

• Doorontwikkeling en uitrollen marketingcommunicatiestrategie ‘Stad van Strijd’;
• ontwikkeling tweede ronde vastgoedregelingen;
• realisatie parkeerplaatsen aan de Oostersingel – Oosterstraat en de Molenbelt;
• realisatie deelproject Weeshuisweide (Kasteelpark);
• verbeteren aangezicht van de Koesteeg, Bakkersteeg en Rikkerstraat;
• transformatie van de Weeshuisstraat;
• transformatie van de Molenstraat;
• transformatie van het gebied rond de kerk (Sallandsestraat, Kerkstraat, Kromme Elleboog);
• ontwerpproces Markt;
• ontwerpproces Haven;
• ontwerpproces Citadelpunt.

De realisatie van de Markt en Haven voorzien we in 2023.

 Toelichting

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het plan van aanpak voor het ontwerpproces van de Weeshuisweide. Na de zomer start het ontwerpproces zodat deze in het najaar door stuurgroep, college en raad vastgesteld kan worden. Realisatie staat gepland in 2022.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld