Portefeuillehouder
Joop Brink

Door CMO Stamm is in laatste kwartaal van 2020 onderzoek gedaan naar de behoeften van mantelzorgers binnen de gemeente Coevorden. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kijken we of er aanleiding is om onze ondersteuning en aanbod aan respijtzorg aan te passen. Dit doen we samen met het steunpunt mantelzorg.

 Toelichting

Er is een onderzoek gedaan naar de behoeftes van de mantelzorgers in de gemeente Coevorden. De uitkomsten van het onderzoek zijn bekend en de aandachtspunten uit het onderzoek worden nu, in overleg met het steunpunt mantelzorg beoordeeld en verwerkt in een actieplan welke in het najaar van 2021 wordt afgerond.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld