Portefeuillehouder
Joop Brink

Wij geven een vervolg aan de implementatie van het plan van aanpak voor de ondersteuning en zorg voor de (psychisch) kwetsbare inwoners in onze gemeente. Door de nieuwe vorm van subsidie voor de inloop van Cosis die met ingang van 1 januari 2021 start, realiseren wij een besparing op de maatwerkvoorziening thuisbegeleiding.
Regionaal werken wij aan de uitwerking van de Norm voor Opdrachtgeverschap voor Beschermd Wonen. Onderdeel van die uitwerking is een regioplan dat zal worden voorgelegd aan de 3 gemeenteraden van onze regio. Rijk en gemeenten maken over het te volgen tijdpad nog nadere afspraken.

 Toelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

Het project doordecentralisatie Beschermd Wonen is in februari 2021 gestart. Dit traject loopt dit jaar en er wordt in februari 2022 een regioplan opgeleverd.

G

Geld