Portefeuillehouder
Joop Brink

Planning
Startdatum: 01-01-2019
Einddatum: 31-12-2024

Samen met de organisaties streven wij ernaar om de betreffende sportaccommodaties te laten voldoen aan de huidige en toekomstige eisen/wensen, zodat de activiteiten de komende 25 jaar in/op een functioneel, kwalitatief en duurzame accommodatie uitgevoerd kunnen worden. In de gesprekken met de organisaties is er tot dusver voor gekozen om de voorbereiding en uitvoering in twee fases te verdelen. Voor de eerste fase is de prioriteit voor de uitvoering gelegd bij de verbetering van de velden, aanleg van led-veldverlichting en de toegankelijkheid van de accommodaties. De offertes hiervoor zijn aangevraagd en uitvoering van de velden en LED-verlichting vindt momenteel plaats, waarbij enkele velden en verlichting worden doorgeschoven naar 2021. Voor toegankelijkheid worden in de 2e helft van 2020 de offertes opgevraagd, waarna uitvoering in 2021 zal plaatsvinden. 

Na afronding van fase 1 zal fase 2 uitgewerkt worden o.a. afhankelijk van het dan nog ter beschikking zijnde budget. Dit zal ook in 2021 en later uitgewerkt en uitgevoerd worden.Toelichting

G

Kwaliteit

Dit jaar wordt Fase 1 (renovatie velden, led verlichting en toegankelijkheid) van de kwaliteitsimpuls uitgevoerd en worden de laatste 9 velden gerenoveerd. Eind volgend jaar (2022) is ook Fase 2 uitgevoerd. Totale financieringslasten (inclusief afschrijving) gaan dus vanaf 2023 lopen. Daarmee is sneller uitvoering aan het project gegeven dan vooraf verwacht en gepland.

G

Tijd

O

Geld