Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

In het kader van de klimaatadaptatie is de stresstest uitgevoerd in samenwerking met de partners van het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen. De uitkomsten van de stresstest worden gedeeld met uw raad. In verband met coronacrisis is de risicodialoog met inwoners, instellingen en bedrijven uitgesteld. Dit zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in het nog op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).Toelichting

De dialoog met de inwoners is vanwege corona nog steeds niet gevoerd. We zijn bezig het vGRP op te stellen. Deze zal naar verwachting dit jaar aan uw Raad ter vaststelling worden aangeboden. Klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van dit nieuwe vGRP en van het programma duurzaamheid.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld