Portefeuillehouder
Joop Brink

Voor kinderen is het van groot belang niet op te groeien in armoede. Naast bijvoorbeeld gevolgen voor de gezondheid, krijgen deze kinderen het in sociaal opzicht ook moeilijk. Het gevoel er niet bij te horen op school, kan vergaande gevolgen hebben. Om die reden hebben wij de afgelopen periode prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een kindpakket voor alle kinderen die in een minimagezin leven. De uitgaven voor het kindpakket werden gedeeltelijk gedekt uit incidentele rijksmiddelen. Deze vallen weg per 2021. Wij willen het kindpakket wel graag blijven voortzetten. In welke vorm dat dan zal zijn, welke kosten daarmee gemoeid zijn en hoe wij dit financieren, onderzoeken wij in 2021. Toelichting

Het kindpakket is als regeling ondergebracht in de Doe-Mee-Webwinkel. Per 1 juli gaat deze regeling live voor alle kinderen met een Doe-Mee-Pas. Hierdoor kunnen kinderen nu zelf kiezen hoe zij hun budget besteden, het aanbod in de webwinkel zal de komende tijd steeds verder worden uitgebreid. De financiering van dit kindpakket is gevonden binnen de bestaande middelen van het Minimabeleid. Ook het Rudi Zwols Fonds deelt onze visie dat kinderen niet zouden moeten opgroeien in armoede. Om die reden hebben zij dan ook aangeboden om het budget per kind voor 2021 en 2022 te verhogen. 

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld