Portefeuillehouder
Joop Brink

Door een goede signalering van risico’s al tijdens zwangerschap en in de eerste levensjaren na de geboorte kunnen problemen bij kinderen worden voorkomen. Icare JGZ gaat kijken, middels ondersteuning van Pharos (Kansrijke Start) en Impology (Goede Start), hoe en waar de vroegsignalering van kwetsbare gezinnen verbeterd kan worden. Tevens wordt met ketenpartners gekeken waar mogelijkheden worden gezien om de keten van geboortezorg te verbeteren. Onder andere de impulsgelden die wij vanuit het Actieprogramma Kansrijke Start hebben ontvangen zetten wij hier voor in.Toelichting

In 2021 hebben er 3 overleggen met ketenpartners plaats gevonden, onder begeleiding van Impology. Hierin zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de verbetering van de vroegsignalering van kwetsbare gezinnen. De vervolgstappen zijn het organiseren van een structureel lokaal multidisciplinair overleg (MDO) 1e-lijns zwangerenzorg en het beschrijven van zorgpaden. De impulsgelden zetten we vraaggericht in, daar waar betrokken ketenpartners gezamenlijk zien dat er extra of andere inzet nodig is.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld