Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar als het gaat om de doorontwikkeling van onze werkomgeving. Door de besturingsfilosofie Verbindend Besturen en Corona is mobiel werken een vanzelfsprekendheid geworden. Inwoners ontmoeten we in de dorpen en wijken, we werken veel thuis en onze kantooromgeving gebruiken we meer en meer als plek voor afstemming met collega’s, inwoners en partners. Ook digitale middelen zoals videobellen worden hiervoor ingezet. In 2021 komt het gereserveerde bedrag voor vervanging van de inrichting van het Hof van Coevorden vrij. Dit grijpen we aan om onze kantooromgeving toekomstbestendig te maken, passend bij de hiervoor geschetste ontwikkeling. Daarbij houden we uiteraard rekening met het verduurzamen van onze werkomgeving.Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld