Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Wij richten onze werkprocessen voor vergunningen en meldingen zodanig in dat ze passen bij de uitgangspunten en intenties van de Omgevingswet. Deze werkprocessen worden ondersteund door ICT. Wij sluiten aan op de ontwikkelde landelijke voorziening en scheppen randvoorwaarden voor een goede communicatie met onze ketenpartners. Het inrichten van de samenwerking gebeurt in nauwe samenwerking met de andere gemeenten (en met name de BOCE-gemeenten) in Drenthe en onze ketenpatners.

Dit onderdeel dient gereed te zijn op de invoeringsdatum van 1-1-2022. De planning is gericht op het in concept gereed hebben van de nieuwe werkprocessen uiterlijk medio 2021, zodat er nog een half jaar rest om te oefenen, testen en optimaliseren.Toelichting

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven naar 1 juli 2022. Als gevolg daarvan verschuift ook onze eigen planning. Dit mede omdat we voor dit onderdeel afhankelijk zijn van de aansluiting op het landelijke digitaal stelsel omgevingswet (DSO) en de voortgang bij onze ketenpartners.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld