Portefeuillehouder
Joop Brink

Medio 2019 zijn door ons, samen met de gemeente Borger-Odoorn, de voorbereidingen gestart voor het inkoopproces voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe overeenkomst wordt per 1 april 2021 afgesloten met (nieuwe) aanbieders.Toelichting

De gezamenlijke inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen met Borger-Odoorn is afgerond en per 1 juli zijn de nieuwe tarieven e.d. van toepassing. De huidige indicaties lopen nog door en worden per 1 januari 2022 aangepast aan de nieuwe tarieven.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld