Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-06-2020
Einddatum: 01-06-2022

In 2021 gaan we door met de ingezette kwaliteitsslag. We gaan geen nieuwe ontwikkelingen inzetten. De afgelopen drie jaren zijn er verschillende nieuwe wetgevingen ingevoerd.  We hebben ingezet op taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen en laagtaalvaardige ouders. In 2021 willen we  alle wijzigingen van de afgelopen jaren doorontwikkelen in alle organisaties.  Dus inzet op taalontwikkeling, gebruik van een kindvolgsysteem,  warme overdracht. En we blijven ouders betrekken bij de taalontwikkeling. Door de coronacrisis is de kwaliteitsontwikkeling in 2020 op een laag pitje gekomen, maar heeft niet stilgestaan. In 2021 hopen we hier weer volop mee aan de slag te kunnen.Toelichting

G

Kwaliteit

Ook in 2021 speelt de coronacrisis nog een rol. De eerste maanden van het jaar was de opvang dicht. Toch hebben we een aantal zaken weer in gang gezet. Er is ontwikkeling in het gebruik van een kindvolgsysteem en alle nieuwe pedagogisch medewerkers (en leerkrachten), die dat willen, gaan op cursus om te werken met LOGO3000. Er is een gebruikersvriendelijkheidspeiling geweest en die pakte positief uit.  Ook wordt er gewerkt aan een aanbod voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar. Het betrekken van ouders moet na de zomer weer op gang komen als de coronamaatregelen versoepeld zijn.

 

O

Tijd

Door de coronacrisis lopen zaken uit. Alle wetswijzigingen zijn echter keurig op tijd doorgevoerd.  De uitvoering van lokaal beleid loopt als gevolg van Corona achter. 

G

Geld