Portefeuillehouder
Steven Stegen

Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en dorpen toekomstbestendig te maken is in de Woonvisie aangegeven dat er een herstructureringsfonds wordt ontwikkeld. Dit fonds is in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken die spelen wanneer bepaalde functies wegvallen en zogenaamde ‘rotte kiezen’ kunnen ontstaan.

In 2021 kunnen particuliere initiatieven, die de leefbaarheid in een gebied bevorderen, aanspraak maken op een gedeelte van het herstructureringsfonds. Daarnaast zullen enkele projecten, die in lijn van Coevorden verbindt zorgvuldig tot stand zijn gekomen binnen diverse dorpen, een bijdrage uit het herstructureringsfonds ontvangen om zo het project in tempo te versnellen en financieel haalbaar te maken.Toelichting

Subsidieregeling Herstructureringsfonds Coevorden gaat per 1 september 2021 in. Uitwerking over revolverendheid en continuiteit (die ambitie is er) volgt voor 1 september 2022 (tussenevaluatie).

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld