Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

In 2021 gaan wij verder met het experimenteren met het gebiedskompas en bepalen of deze methodiek past bij onze samenleving. Het gebiedskompas is een instrument om samen met inwoners en partners naar een dorp of een wijk te kijken en zo vanuit gezamenlijke basis aan de slag te gaan met thema's die voor zowel inwoners, partners als ons belangrijk zijn. Om te testen of de methodiek passend is zetten we een pilot op in de wijk Tuindorp.

In deze pilot:
- ontwikkelen we een methode om cijfers over de wijk samen te voegen en te raadplegen 
- ontwikkelen we een methode om vraagstukken op te halen bij inwoners
- komen we tot een gezamenlijke gebiedsagenda voor Tuindorp vanuit inwoners, Domesta, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en gemeenteToelichting

Het beoogde resultaat bij aanvang van dit project was het opleveren van een methodiek voor een gebiedskompas. De pilot leert dat dit resultaat op dit moment nog niet haalbaar is en de drie samenwerkende organisaties (MWC, Domesta en gemeente) hier op dit moment nog niet op zijn ingericht. Op basis van de leerpunten van de nog af te ronden pilot geven we invulling aan een vervolg/follow-up. 

O

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld