Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2020

In januari 2020 is de fietsnota (met uitvoeringsagenda) vastgesteld. Op basis hiervan is in dit jaar gestart met onderzoeken en uitvoeren van een aantal van de maatregelen. In het najaar van 2020 wordt langs de fietsverbinding Sleen – Oosterhesselen verlichting aangebracht langs de bosrand en wordt het fietspad tussen Coevorden en Dalen verbeterd (verbreed, beton). Definitieve afronding van het project zal in 2021 plaatsvinden. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om de fietsroutes voor scholieren tussen Sleen en Erm (Hengstmeerweg) en tussen Oosterhesselen en Sleen (Edveensweg) te verbeteren (breedte, verlichting, kwaliteit verharding). Na besluitvorming in de raad eind 2020, kunnen deze verbeteringen in 2021 worden uitgevoerd. Ook wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor realisatie van fietsverbindingen bij Aalden (Gelpenberg) en Zweeloo (Schapendijk). Ook hiervoor is het streven om in 2021 met de uitvoering te beginnen. Bij de ontwikkelen doen wij u een voorstel om in 2021, samen met betrokken partners, de recreatieve verbinding (3,8 km.) langs de Geeserstroom (Gees), te verbeteren. In verband met het veilig maken van fietsoversteken hebben wij de oversteken Krimweg (Coevorden) en Monierweg (Coevorden) in onderzoek. De verbetering zal in 2021 gerealiseerd worden. Tevens willen wij, conform fietsnota, diverse nieuwe onderzoeken naar verbetering van fietsverbindingen opstarten, zoals EDS-plein/Station Coevorden, schoolomgeving De Nieuwe Veste en schoolroute Valsteeg (Dalen - Oosterhesselen). Hiervoor hebben wij u bij de ontwikkelingen een voorstel gedaan. 
In samenwerking met het recreatieschap werken we aan project deel-fietsen en maken we een ontwerp voor een sterknooppunt.Toelichting

Voor het nieuwe fietspad van Aalden tot aan Aelderholt wordt het tracé wat aan de zuidzijde van de straat Gelpenberg ligt nader uitgewerkt. Hierover is afstemming met de direct betrokken partijen.

Voor het verbeteren van de fietsverbinding Schapendijk is een aantal varianten beoordeeld en is een voorkeursvariant aan de raad voorgelegd. De bespreking in de raad heeft geleid tot een onderzoek naar een extra variant. De resultaten én voorstel worden hiervan opnieuw voorgelegd.

Voor het verbeteren van de fietsverbinding Hengstmeerweg is een voorstel in voorbereiding.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld