Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Planning
Einddatum: 30-09-2021

Wij zijn al enkele jaren aan de slag met het (anders) samenwerken met onze inwoners en partners. Dit heeft de naam verbindend besturen gekregen. Het realiseren van deze andere manier van samenwerken gaat stap voor stap. Wij leren zelf en wij leren van anderen. Dat laatste krijgt vorm door onze deelname aan het noordelijke ontwikkeltraject organisatie-ontwikkeling, dat gestart is in het programma Democratie in Actie. Samen met acht andere gemeenten en twee provincies in het noorden delen wij onze kennis en ervaring als het gaat om nieuwe democratie, participatie, samenwerken en de wijziging in rollen. In de eerste helft van 2021 eindigt dit traject en leveren de 10 deelnemende gemeenten en provincies gezamenlijk het resultaat op van het traject en wordt dit gedeeld met andere overheden in Nederland. De opbrengst wordt vertaald in een product als een spel of boek o.i.d. 

Om een goed beeld te krijgen van hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden kijken naar de democratie in onze gemeente, zetten wij de Quickscan Lokale Democratie in. Samen met de aanbevelingen uit Buiten-spel geeft dit richting voor onze verdere ontwikkeling als het gaat om samenwerken, participatie en eigen kracht van de samenleving. In 2021 ontvangen we de uitkomsten en vertalen we dit naar concrete doelen, we benutten het om verbindend besturen verder inhoud te geven en aan de hand van een plan van aanpak gaan we aan de slag met de aandachtspunten.Toelichting

Ivm corona is de einddatum een half jaar opgeschort. Er wordt nu gewerkt aan gezamenlijke leerproducten die in gemeenten kunnen worden toegepast.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld