Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Planning
Startdatum: 01-11-2020
Einddatum: 30-09-2021

In 2021 gaan we verder met onze visie op Verbindend Besturen. Een visie op hoe we de dingen in onze gemeente doen, is nodig om een krachtige eerste overheid te kunnen zijn. Bij de totstandkoming van de visie zijn de samenleving, uw raad en wij betrokken geweest. Nu is het belangrijk deze visie te vertalen naar ons dagelijks handelen, zodat de samenleving ons steeds beter leert (her)kennen in hoe wij de dingen doen en hoe wij verbindend besturen. Ongeacht van wie het initiatief komt. Wat ons in de verwachtingen en herkenbaarheid gaat helpen zijn kaders of richtlijnen waarbinnen in Coevorden participatie en verbindend besturen plaatsvindt. Deze zeggen bijvoorbeeld iets over wanneer, in welke fase, op welke manier, met welke rollen en bij wie het initiatief ligt; in de vorm van een leidraad. Hiermee geven we breed invulling aan de wettelijke verplichting, ook vanuit de omgevingswet, om tot een participatievisie te komen.

Doel van deze visie op participatie is:
- Het geven van invulling aan verbindend besturen in ons dagelijks handelen, onze processen en procedures en onze werkwijze. Bijvoorbeeld door iets op te nemen over wanneer doe je wat, op welke manier, met welke rollen en hoe bepaal je het eigenaarschap;
- Het creëren van een herkenbare en eenduidige manier van participatie en samenwerking;
- Het realiseren van een gezamenlijke visie op participatie die alle medewerkers begrijpen en waar alle medewerkers mee aan de slag kunnen, vertaald naar hun eigen dagelijkse werk;
- Het creëren van een participatievisie ten behoeve van de Omgevingswet.

In de eerste helft van 2021 is de visie op participatie met leidraad gereed zodat we verbindend besturen kunnen verankeren in bestuur en organisatie. U bent daar als raad, op uw eigen manier, mee bezig middels het Raadsakkoord 2018-2022 Samen Levend. Uiteraard blijven wij u ondersteunen in uw dialoog met samenleving over belangrijke maatschappelijke thema's.Toelichting

De nota Verbindend Besturen en Samenwerken is in concept gereed en bevindt zich in het besluitvormingstraject.  Een handreiking/tool voor het samen inrichten van participatie wordt nu ontwikkeld.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld