Portefeuillehouder
Steven Stegen

Dutch TechZone zorgt voor naamsbekendheid van de regio waarbij in alle gevallen excellent vakmanschap voorop staat (hybride georganiseerd: leerlingen in bedrijven, werknemers in school). Het Skills4future project is hiervan het eerste  voorbeeld. Het jaarplan 2020 geeft een concrete aanzet voor de komende jaren om in 2030 te worden gezien als de industriële hotspot van Nederland. Dit wordt gerealiseerd door per jaar 5 nieuwe parels uit te vergroten en worden per jaar minimaal 3 nieuwe proposities gerealiseerd (nieuw of bestaand). Dutch TechZone wil ook fungeren als de bruggenbouwer tussen de drie O's (Ondernemingen, Onderwijs/kennisinstellingen en Overheid) en biedt daarvoor een open source content platform aan waar geïnteresseerden de benodigde informatie kunnen vinden.

De bedrijvenregeling is in 2020 weer opengesteld voor de 3 Drentse gemeentes van Dutch TechZone en heeft tot doel om bedrijven een financiële stimulans te geven de voorgenomen investeringen te doen.Toelichting

Met ondersteuning van Regiodeal gelden zijn verschillende Communities of Pratices (COP's) opgestart. Voorbeelden hiervan zijn het Composietenplatform en de IQBLVD ( IQ Boulevard). Dit is een nog te realiseren fysieke locatie waar wordt gewerkt aan digitalisering en slimmere, snellere en groenere procestechnologieën voor de maak- en procesindustrie in de Dutch TechZone. Bij de realisatie van deze projecten wordt nauw samengewerkt door de triple helix (onderwijs, ondernemers en overheid). In voorbereiding is het kenniscentrum kunststoffen recycling en de IT Hub.
De naamgeving van de verschillende initiatieven is niet uniform maar alle initiatieven hebben hetzelfde doel: samenbrengen van ondernemers, onderwijs, het delen van kennis en innovatie stimuleren. De regionale samenwerking daarin is en blijft van belang om ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en de economie samen met ondernemers en het onderwijs te blijven aanjagen. In de strategische agenda 2022-2025 voor Dutch TechZone zal er voor clustervorming en ondernemerschap aandacht zijn en perspectieven om dit te stimuleren.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld