Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Zoals overeengekomen in het raadsakkoord 2018-2022 gaat de Gemeente Coevorden verder met duurzaamheid. Als onderdeel hiervan willen wij de komende jaren de biodiversiteit nog meer stimuleren. Uitwerking van dit voornemen heeft in 2020 in samenwerking met de raadswerkgroep plaatsgevonden en zal in 2021 een vervolg krijgen. Onze inspanningen in het reguliere onderhoud om de biodiversiteit te stimuleren staan in het vastgestelde bermbeheerplan. In 2020 zijn we hiermee gestart en dit zal de komende jaren, conform plan, verder geïmplementeerd worden. Gelijktijdig lopen nog de pilots om de diversiteit te monitoren. Daarnaast hebben wij aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit bij diverse plannen in de openbare ruimte.Toelichting

De uitvoering van de pilots en monitoring worden voortgezet. Op basis van deze pilots zijn er enkele aanpassingen gedaan aan het maaibeleid. Vanuit de provincie wordt het komende jaar een monitoringsplan in  samenwerking met de Drentse gemeenten opgesteld.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld