Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

We vragen advies van de jongerenraad bijvoorbeeld als het gaat over het betrekken van de samenleving en de ontwikkeling van de Binnenstad. Wij willen we onderzoeken hoe we de jongerenraad kunnen ondersteunen in hun onafhankelijke adviesfunctie.Toelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

In maart heeft een afstemming plaatsgevonden tussen Jongerenraad, seniorenconvent en het college waarbij is gesproken over een Jongerendag, een skatebaan en een Marco (een fysieke plek waar jongeren kunnen samenkomen en activiteiten kunnen ontplooien). Mede door bestuurswisselingen bij de Jongerenraad en als gevolg van beperkingen door corona, is er slechts beperkte voortgang. de Jongerenraad is daarnaast wel betrokken bij de voorbereidingen die getroffen  worden in het kader van de Omgevingswet en bij de ontwikkelingen rond de huisvesting van De Nieuwe Veste. 

O

Geld