Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

De uitwerking, van de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplanne, vindt in het najaar 2020 plaats. De gesprekken met de projectontwikkelaar zijn in afrondende fase, daarnaast zijn wij in gesprek met een kunstenaar om de fundaties van de Bentheimerpoort op te nemen in de 'stad als museum route' en aanvullende ideeën toe te voegen om het verhaal van de stad te vertellen. In 2021 zal, na eventuele besluitvorming, uitvoering plaatsvinden. Toelichting

G

Kwaliteit

R

Tijd

Het zichtbaar maken van de Bentheimerpoort draagt bij aan de rijke historie van de stad en levert op deze wijze een grote bijdrage aan de transformatie van een winkelstad naar een bezoekersstad. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd. Het plan voor het behouden en zichtbaar maken van de Bentheimerpoort is verder uitgewerkt. Ook is er inzicht in de kosten. We verwachten dat wij uw raad in het tweede halfjaar een voorstel kunnen doen, zodat uw raad uw raad een weloverwogen besluit kan nemen.. Uitvoering zal plaatsvinden in 2022/2023. De betreffende ontwikkelaar moet twee complexen realiseren, hiervoor bedraagt de doorlooptijd 2 jaar.

R

Geld