Portefeuillehouder
Joop Brink

Planning
Startdatum: 01-06-2019

Eind 2019 is de subsidieregeling accommodaties in de samenleving opgesteld.  In 2021 wordt het accommodatiebeleid verder uitgewerkt. De  dialoog over de betekenis, invulling en maatschappelijke relevantie van voorzieningen vormt hierbij een belangrijk onderdeel. 

 Toelichting

G

Kwaliteit

In april 2021 hebben wij de Nota accommodaties in de samenleving vastgesteld. Uw raad is met een brief hierover geïnformeerd. In de nota zijn de beleidsuitgangspunten rond accommodaties opgenomen. Hierdoor is voor een ieder helder hoe we onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien en voor welke investeringen de gemeente kan worden aangesproken. We staan hierbij een kerngerichte aanpak (maatwerk) voor, waarbij in dialoog met de inwoners wordt bepaald welke functie en bijdrage een accommodatie levert aan de leefbaarheid van een dorp of wijk. Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steun, moet er sprake zijn van maatschappelijk rendement. Heeft een accommodatie een bewezen maatschappelijke functie, dan gaan wij in gesprek over welke vorm van gemeentelijke ondersteuning passend is. 

O

Tijd

De bestaande beleidsuitgangspunten voor maatschappelijke accommodaties zijn overzichtelijk verzameld in de Nota Accommodaties in de samenleving. Deze nota is april jl. vastgesteld in het college en de raad is hierover geïnformeerd middels een brief. Daarnaast is er geïnvesteerd in het MFC Sleen om de asbesthoudende dakbedekking te vervangen en het dak te renoveren.

G

Geld