Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Planning
Einddatum: 30-09-2021

Glasvezel Zuidenveld BV is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van onze gemeente. In 2021 zal het project worden afgerond. Onze rol hierin beperkt zich tot het verlenen van de vergunning voor het leggen van kabels in de grond welke ons eigendom is en het toezicht hierop. Als aandeelhouder hebben wij met alle partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheden en zekerheden via aktes en overeenkomsten vastgelegd.Toelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

Tijdens de coronacrisis is er, daar waar mogelijk, hard doorgewerkt. In de aanleg is een achterstand van circa 3 maanden. Dit jaar zal het project worden afgerond.

O

Geld