Samenvatting

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

Wij hebben de laatste jaren veel gedaan om risico’s goed in beeld te brengen en maatregelen getroffen om voldoende grip te krijgen en houden op dit terrein. De uitkomsten van de stresstest (door een externe partij uitgevoerd) en een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2017 (externe accountant) bevestigen ons beeld en geven aan dat wij steeds meer in control zijn. Ook de ontwikkeling van de voorgeschreven financiële indicatoren geeft dit beeld. Echter, en dit wordt ook in de stresstest aangegeven, moeten wij oog houden voor risico’s en blijven er altijd verbeterpunten. Daarnaast nemen wij bij de bepaling van de weerstandscapaciteit de bestemmingsreserves en de stille reserves niet meer mee conform de aanbeveling vanuit de stresstest en stellen wij voor om de streefwaarde van de ratio voor het weerstandsvermogen te verhogen naar een waarde tussen de 1,4 en 2,0. Wij zullen daarom op de ingeslagen weg doorgaan en dit zowel in de begroting als jaarrekening weer voldoende aandacht geven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.