Sitemap

Sitemap

Kaderbrief 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Inleiding en leeswijzer Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Coronacrisis Blz. 11  
Aantrekkelijk Coevorden Blz. 12  
Duurzaamheid Blz. 13  
Voorkomen Blz. 14  
Coevorden verbindt Blz. 15  
Ontwikkeling financiën Blz. 16  
Samenvatting financiën Blz. 17  
Overzicht meerjarenperspectief 2021-2024 Blz. 18  
Structurele begrotingsruimte Blz. 19  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 20  
Meicirculaire gemeentefonds Blz. 21  
Belastingen, huren en pachten Blz. 22  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 23  
Ter inleiding Blz. 24  
Loon- en prijsontwikkeling Blz. 25  
Toelichting loon- en prijsontwikkeling Blz. 26  
Autonome ontwikkelingen Blz. 27  
Toelichting autonome ontwikkelingen Blz. 28  
Verbonden partijen Blz. 29  
Overige ontwikkelingen Blz. 30  
Overige ontwikkelingen met mogelijk financiële effecten Blz. 31  
Dutch TechZone Blz. 32  
Culturele gemeente Blz. 33  
Vitale vakantieparken Blz. 34  
Sociaal domein Blz. 35  
Centrumvisie Blz. 36  
Omgevingswet Blz. 37  
Onderwijshuisvesting Blz. 38  
Groot onderhoud gebouwen Blz. 39  
Aanpassingen klimaatadaptatie Blz. 40  
Beheersing eikenprocessierups Blz. 41  
Herijking gemeentefonds Blz. 42  
Uitgangspunten 2021-2024 Blz. 43  
Financieel beleid in de komende jaren Blz. 44  
Ontwikkeling reservepositie Blz. 45  
Ontwikkeling solvabiliteit Blz. 46  
Afsluiting Blz. 47  
Van Kaderbrief naar Programmabegroting Blz. 48