Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse planning- & controlcyclus. In deze Kaderbrief 2021 schetsen wij de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar 2021 en het meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2024. De verdere uitwerking van de kaders vindt plaats in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

De kaderbrief is onder andere gebaseerd op de doelen in ons bestuursprogramma 'Ruimte om te doen!'. Vorig jaar hebben wij een vertaling van dit programma gemaakt naar een strategische agenda. Vanuit deze documenten, waarin staat wat wij willen bereiken, gaan wij in deze kaderbrief in op hoe wij in 2021 stappen zetten om de doelen te bereiken. 

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De kaderbrief kent de volgende hoofdstukken die onder 'tegels' zijn geplaatst:
  • Bestuurlijke hoofdlijnen;
  • Ontwikkeling financiën; 
  • Uitgangspunten voor 2021-2024;
  • Afsluiting.